Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda

MANJO DOO FUTOG

Samo zadovoljni korisnici se vraćaju ponovo kupovati – a redovnom kupovinom naših proizvoda osiguravaju dugoročni opstanak MANJO DOO FUTOG, a samim tim i stabilnu egzistencijalnu osnovu svim zaposlenima u firmi.
Zato zadovoljenje ne samo zahteva, već i neiskazanih očekivanja korisnika, tj. osiguranje kvaliteta i bezbednosti proizvoda – u prvom redu svežeg, hlađenog i smrznutog voća i povrća je prioritetna obaveza svih zaposlenih kompanije.
Ostvarenje navedenih ciljeva postiže se sprovođenjem sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću proizvoda u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda IFS Broker, što podrazumeva:

 • Poštovanje svih relevantnih propisa u vezi poslovanja preduzeća;
 • Stalnu težnju da se otkriju i zadovolje zahtevi i očekivanja korisnika u cilju njihovog zadovoljenja;
 • Usmerenost na zahteve u vezi proizvoda (uključuje: bezbednost proizvoda, kvalitet, zakonitost, procese i specifikacije) uz punu privrženost kulturi bezbednosti proizvoda;
 • Obavezu rukovodstva da određuje takve poslovne ciljeve koji podržavaju navedeno opredeljenje, i da osiguraju takvo interno okruženje, u kojem zaposleni mogu u potpunosti da učestvuju u ostvarivanju poslovnih ciljeva firme;
 • Uključivanje svih zaposlenih u ostvarenje ciljeva firme i brigu o njihovom zdravlju i bezbednosti;
 • Etičnost i odgovornost zaposlenih
 • Izvršavanje obaveza i rešavanje problema imajući u vidu uticaj svake aktivnosti u nizu procesa na željene rezultate. Razumevanje i upravljanje aktivnostima kao procesima, jer „lanac je toliko jak, koliko je jaka najslabija karika u lancu“;
 • Razumevanje, uvažavanje i korišćenje međusobnih veza različitih procesa, tj. sistemskim pristup u efikasnijem i efektivnijem postizanju ciljeva;
 • Svestan i neprekidan rad na poboljšavanju kako bezbednosti i kvaliteta proizvoda, tako i na očuvanju životne sredine i unapređenju ukupnih performansi organizacije i održivom poslovanju na dugi rok;
 • Odlučivanje na osnovu činjenica, jer kvalitetne odluke se mogu doneti samo na bazi konkretnih podataka i pouzdanih informacija;
 • Izgradnju uzajamno korisnih, partnerskih odnosa sa isporučiocima, jer dugoročan uspeh se ne može ostvariti bez uspešnih i pouzdanih poslovnih partnera.
 • Uspostavljanje i sprovođenje održivog poslovanja sa aspekta uticaja na životnu sredinu

Futog 21.04.2020.

Direktor
Srđan Savičić