Captiva

Captiva je srednje rana sorta kvalitetnog krompira koja sa svojom glatkom pokožicom, plitkim okcima i duguljastom krtolom postavlja nove rekorde po prinosu. Upravo sa krupnim krtolama obezbeđuje visok tržišni prinos....

Kontaktirajte nas Preuzmi pdf
Dospevanje
Srednje rana sorta
Tip za kuvanje
B
Konzumni kvalitet
Stabilna boja nakon kuvanja
Rani razvoj
Brz
Čuvanje
Visoka uspavanost, dobro skladištenje
Krtola
Oblik krtole
Dubina okca
Pokožica
Boja mesa
Duguljast
Plitka
Žuta, glatka
Svetlo žuta
Otpornost
Rak krompira
Nematode
D1
Ro1-Ro3 (svih 9)

Podaci iz tabele su sačinjeni na osnovu zvaničnih testiranja sorti i/ili na osnovu iskustva proizvođača. Međutim, kako je krompir proizvod prirode, ne možemo da preuzmemo odgovornost za gore navedene podatke.

Srednje rana visoko prinosna sorta Glatka pokožica I plitka okca Visoko prinosna sorta tržišnog udela Svetlo žuta boja mesa

Captiva je srednje rana sorta kvalitetnog krompira koja sa svojom glatkom pokožicom, plitkim okcima i duguljastom krtolom postavlja nove rekorde po prinosu. Upravo sa krupnim krtolama obezbeđuje visok tržišni prinos.

Captiva je sorta kulinarskog tipa B, koja ima meso svetložute boja.

Otpornosti: Ovu sortu karakterise otpornost na nematode i rak krompira.

Preporuke za uzgajanje: Poželjno je da se gaji na zemljištima osrednjeg kvaliteta, gde postoji snabdevenost vodom i hranjivim materijama, dok zemljišta sa visokim rizicima od prskanja treba izbegavati.
Sadnja: Preporučuje se za seme kalibraže 35/55 da razmak unutar reda bude 75cm, a razmak između redova 32-34cm (~40.600 biljaka/ha) uz standardnu dubinu sadnje.
Priprema: Naklijati seme pre sadnje

Herbicidi: Nema poznatih osetljivosti na herbicide.

Đubrenje: 140kg/ha azota – ovo je sorta sa vrlo dobrim prikupljanjem N-a, pa je potrebno umereno đubriti sa N, a kasniju prehranu izbegavati (doze preko80 kg podeliti). 100 kg/ha fosfora rastvorljivog u vodi, pri sadnji. 200-250kg/ha kalijuma – zbog visokog prinosa oprezno đubriti, ali ipak manje doze uračunati. Dodatno đubrenje magnezijumom osigurava prinos i kvalitet (60kg/ha)