Finka

Finka je veoa rana sorta visokog tržišno pogodnog prinosa. Ima čistu žutu boju mesa I izuzetan konzumni kvalitet. Finka ima ujednačene krtole, srednje do veće veličine I dostiže veoma rani...

Kontaktirajte nas Preuzmi pdf
Dospevanje
Veoma rana sorta
Tip za kuvanje
B
Konzumni kvalitet
Kvalitetan konzumni krompir, veoma lepog ukusa, stablina žuta boja mesa, niska diskolorizacija nakon kuvanja
Rani razvoj
U početku blago inertan, kasnije rapidan
Čuvanje
Srednja-visoka uspavanost
Krtola
Oblik krtole
Dubina okca
Pokožica
Boja mesa
Ovalan
Plitka
Veoma glatka, žuta
Žuta
Otpornost
Nematode
Ro 1 i Ro 4

Podaci iz tabele su sačinjeni na osnovu zvaničnih testiranja sorti i/ili na osnovu iskustva proizvođača. Međutim, kako je krompir proizvod prirode, ne možemo da preuzmemo odgovornost za gore navedene podatke.

Veoma rana sorta visokog tržišno pogodnog prinosa Čista žuta boja mesa Izuzetan konzumni kvalitet Niska diskolorizacija nakon kuvanja Dobro skladištenje

Finka je veoa rana sorta visokog tržišno pogodnog prinosa. Ima čistu žutu boju mesa I izuzetan konzumni kvalitet.

Finka ima ujednačene krtole, srednje do veće veličine I dostiže veoma rani visok prinos pogodan tržišnim uslovima.

Otpornosti: Finka uopšteno gledano ima dobru otpornost na razne uticaje, međutim, rutinska kontrola na kasnu vaš je preporučljiva.
Preporuke za uzgajanje: Preporučljivo je da se gaji na tlima sa dobrim poljoprivrednim uslovima. Zemljišta sa visokim rizikom viroza treba izbegavati.
Sadnja: Stopa tuberizacije je srednja, preporučena gustina sadnje je približno 46.000 biljaka/ha (tuberizacija-razvoj trtola u periodu vegetacije; viša stopa tuberizacije – razvija se veći broj krtola, I obrnuto).
Priprema: Proizvodnja pod pokrivačem ili folijom, naklijavanje ili barem pažljivo uvođenje naklijavanja pre sadnje je preporučeno kako bi se ubrzalo sazrevanje, poboljšao izgled pokožice I sposobnost žetve.

Herbicidi: Finka nema poznatih osetljivosti.