Vineta

Vineta je kvalitetan krompir sa dobrom tolerancijom na sušu, dobrom otpornošću na uobičajenu krastavost i ima generalnu dobru adaptivnost. Vineta ima krtole koje su okruglo-ovalnog oblika sa plitkim do srednje...

Kontaktirajte nas Preuzmi pdf
Dospevanje
Rana sorta
Tip za kuvanje
B
Konzumni kvalitet
Kvalitetan krompir, smanjene sklonosti ka cvetanju semena, odličnog ukusa
Rani razvoj
Brzi, rano završavanje
Čuvanje
Visoka uspavanost, dobro čuvanje
Krtola
Oblik krtole
Dubina okca
Pokožica
Boja mesa
Kratka-ovalna
Plitka
Srednje žuta
Žuta
Otpornost
Nematode
Ro 1

Podaci iz tabele su sačinjeni na osnovu zvaničnih testiranja sorti i/ili na osnovu iskustva proizvođača. Međutim, kako je krompir proizvod prirode, ne možemo da preuzmemo odgovornost za gore navedene podatke.

Rana sorta kvalitetnog krompira Karakteriše je dobra tolerancija na sušu Dobra otpornost na uobičajenu krastavost Dobra adaptilnost Odličan ukus

Vineta je kvalitetan krompir sa dobrom tolerancijom na sušu, dobrom otpornošću na uobičajenu krastavost i ima generalnu dobru adaptivnost.

Vineta ima krtole koje su okruglo-ovalnog oblika sa plitkim do srednje plitkim okcima. Pokožica je žute boje sa delimično izraženom mrežicom. Boja mesa je svetlo žuta. Ovu sortu karakteriše visok prinos ujednačenih, tržišnih krtola srednje krupnoće.

Otpornosti: Ova sorta se karakteriše sa veoma visokom otpornošću na većinu uzročnika biljnih bolesti, osim prema uzročniku obične krastavosti krompira prema kome pokazuje srednju otpornost.

Namena: Sorta je namenjena za proizvodnju kvalitetnog i ukusnog krompira koji se veoma dobro skladišti do narednog proleća.

Preporuke za uzgajanje: Vineta je srednje zahtevna sorta kako u pogledu kvaliteta zemljišta, tako i u pogledu navodnjavanja i đubrenja koja ako se proizvodi sa viškom azotnih đubriva produžava svoju vegetaciju i pogoršava dobre skladišne osobine.
Sadnja: Preporučljiv je razmak od 28-30cm (~47.000 biiljaka/ha) sa standardnom dubinom sadnje.
Pripema: Stimulacija klijanjem je generalno povoljna.

Herbicidi: Osetljiva na metribuzin, pa bi trebalo izbegavati primenu posle nicanja.

Đubrenje: Na dobrim tlima dovoljno je 100-120 kg/ha azota, 120-140kg fosfora, 160-180 kg/ha kalijuma. Dodatno đubrenje magnezijumom osigurava prinos i kvalitet.